”Tämä meni nyt pari vuotta eteenpäin yhden aamun aikana”

 

20150612_115707

Hiihtotapahtuma tai muu hässäkkä, ”Työelämä 2020 -roadshow”, asiantuntijaseminaari, radiohaastattelu ja älybussi. Työelämätoimijoiden yhteistyön lisäämistä ja työelämän kehittämisviestin levittämistä ideoitiin Hämeen Työelämä 2020 -alueverkoston kehittämispäivänä 12.6.2015 Lahdessa.

Aalto-yliopiston tutkija Timo Järvensivun vetämässä ja Työelämä 2020 sekä Hyvän työelämän ääni -hankkeiden järjestämässä tilaisuudessa oli hyvä tunnelma ja tekemisen meininki. Siitäkin huolimatta, että osallistujajoukko oli ilmoittautumisista huolimatta vähäinen.

Päivän aikana käytiin läpi Työelämä 2020 -verkostoa perin pohjin. Miksi verkosto, mitä haemme tällä, mitä hyötyä tästä on ja mitä meidän pitäisi tehdä. Verkostomainen toimintatapa on kannattavin muttei helpoin tapa kehittää, toteuttaa muutoksia ja luoda uutta. Sen prosessi alkaa keskinäisen luottamuksen rakentamisesta eikä valmiiksi määritellystä haasteesta ja ratkaisumallista. Verkostotyö edellyttää luottamuksen lisäksi osallistujilta toisten tuntemista ja sitoutumista.

Aamupäivän aikana todettiin useaan otteeseen, että nyt on aika ryhtyä käytännön toimintaan kokoustamisen sijaan. Yhteistä tekemistä ideoitiinkin runsaasti työn hiihto -tapahtuman elvyttämisestä alkaen. Kaivattiin myös vahvempaa panostusta yrittäjäjärjestöjen ja liike-elämän puolelta.

Poimintoja keskustelusta (yhteen kokosi Timo Järvensivu):

 • Ei ehkä hiihtoa, mutta asiantuntijaseminaari, jossa kutsuttuna kaikki osapuolet ja molempia näkökulmia edustavat tutkijat.
 • ”Työelämä 2020 –roadshow”. Ei vain yksi tilaisuus, vaan LAMKin bussi, jolla vedetään läpi vaikka viisi seutukuntaa. Päästäisiin paikanpäälle, koska alueiden välillä ihmiset eivät liiku niin helposti.
 • Päijät-Hämeeseen ja Kanta-Hämeeseen omat tapahtumat. Tapahtumia pitää kierrättää eri paikoissa! Kaikilla organisaatioilla tarve sitoutua kiertämiseen/kierrättämiseen.
 • Median kutsuminen mukaan tapahtumiin. Eri toimijat mukaan, ei saa jäädä pienen piirin kutsumaksi.
 • Ei sähköpostikutsuja, vaan konkreettinen paperinen kutsu, johon on panostettu! Herättää kiinnostuksen.
 • Lumipallon kasaaminen eli toimijoita lisää. Viranomaisten mukanaolo (esim. AVI, TE-toimisto) – mukaan! Saatetaan viranomaisia ja yksityisen sektorin toimijoita yhteen – ettei keskustella erikseen vaan yhdessä.
 • Miten saadaan organisaatioista oikeat ihmiset paikalle. Sellainen jolla on a) aikaa ja b) riittävästi päätäntävaltaa. Ei liian korkea päätöksentekotaso, mutta ei liian alhainenkaan. ”Jos olet liian kiireinen, lähetä organisaatiostasi joku muu.”
 • Verkoston jäsenistä: tsekkauskierros, ketkä oikeasti mukana vielä. Pidetään mukana, ollaan yhteydessä, sitoutetaan ja kannustetaan.
 • Muiden verkostojen välinen keskustelu. Työterveyslaitoksen työpaikkojen työhyvinvointiverkosto – hankkeen ja Elyn väkeä mukana molemmissa tiedonkulun varmistamiseksi.
 • Eri alueiden Työelämä 2020 –alueverkostojen välinen yhteistyö ja oppiminen? Ensin oma toiminta kuntoon ja sitten opitaan muilta yhdessä.

Mitä siis tehdään? Ehdotuksia:

 • Seminaari
 • LAMKin älybussi, kiertää haja-asutusalueilla – tämän kautta työhyvinvointikampanjan levittämistä paikallisille yrityksille. Verkosto mukaan tähän toimintaan, tuomalla ja ideoimalla sisältöä.
 • Hiihto- tai muu hässäkkä, johon yritetään saada media mukaan. Esim. TYHY-verkostossa suunnitteilla syksylle valtakunnallinen TYHY-päivä – alueellisia tapahtumia paikallisesti, tavoitteena paikallisradiot mukaan. Tehdään yhteinen Työelämä 2020, TYHY ym. tapahtuma.
 • Vahvistetaan organisaatioidensa edustajien sitoutumista viestintään oman organisaationsa sisällä sekä omille verkostoilleen Työelämä 2020 -hankkeen asioista.

Kesäloman kynnyksellä päästiin siihen pisteeseen, että Hyvän työelämän ääni -hankkeen ja Ely-keskuksen kesken tehdään konkreettisemmat suunnitelmat, joihin pyydetään verkoston jäseniä mukaan.

Avoimessa keskustelussa verkosto jäsentyi nyt niin pitkälle, että yksi osallistujista kehui jo asioiden menneen pari vuotta eteenpäin yhden aamupäivän aikana.

Kiitos kaikille päivään osallistuneille!

FacebookTwitterGoogle+LinkedInWhatsAppJaa tämä sivu

Hankkeessa mukana

untitled
Powered by Neloskerros.
Copyrights © Hyvän työelämän ääni.