Työelämän kehittäjien kokoontumisajot jatkuivat

Tiistaina 27.9. kokoonnuimme kolmatta kertaa Hämeen työelämän kehittäjien kokoontumisajoihin. Lahden Tiedepuiston Aalto-auditorioon kokoontui ihmisiä muun muassa Työelämä 2020-, TyhyverkostoX- ja Hyvän työelämän ääni –hankkeista. Yhteisenä tavoitteena on kehittämiskohteiden/tekemisen kautta parantaa työelämän laatua ja verkostoyhteistyötä.

Alkusanojen ja esittäytymisten jälkeen aikaisemmissa kokoontumisajoissa päätetyt kokeilut esittäytyivät ja kertoivat kuinka kokeilut edistyivät. Kokeiluja oli yhteensä viisi: Kiertue Päijät-Hämeen työpaikoilla, Jalkautuminen yrityksiin Kanta-Hämeessä, Viestintä sähköisissä verkostoissa, Pyöreän pöydän ritarit ja Työelämäverkostojen rakenteellinen kehittäminen.

Linkku-ryhmän tulosten pohdintaa

Ensimmäisenä oli vuorossa Työhyvinvoinnin pop up -kiertue Päijät-Hämeen työpaikoilla, joka toteutettiin syyskuun aikana kolmessa eri paikassa: Koskisen Oy:n tehdasalueella, Holman Prisman pihalla ja Jalkarannan sairaalassa. Työhyvinvoinnin pop up –kiertueella aiheina oli muun muassa terveys, hyvinvointi, jaksaminen ja palautuminen sekä ravinto. Kiertueella pääsi maksutta erilaisiin testeihin, mm. kehonkoostumus- ja verenpainemittauksiin halutessaan. Kiertuetta toteuttamassa oli Hyvän työelämän ääni -hankkeen henkilöstöä, Lamkin sote-alan opiskelijoita ja työpaikkoja.

Työhyvinvoinnin pop up –kiertue oli erittäin positiivinen kokemus. Jatkossa täsmennetään tavoite sekä mietitään, miten kiertue voidaan toteuttaa verkostona vai kannattaisiko se mahdollisesti tuotteistaa. Työhyvinvoinnin pop up –kiertueesta voisi mahdollisesti tehdä myös ”kahvipöytäversion”, josta ainakin Lahden kaupunki oli ottamassa koppia.

Jalkautuminen yrityksiin Kanta-Hämeessä –pilottiryhmä toimi muun muassa aamukahvien merkeissä. Aamukahvikokeilu vaikuttaa lupaavalta ja sitä jatketaan, jotta löydetään toimiva sapluuna. Ehdotettiin myös lisättävän ”kylmäkäyntejä” suoraan yrityksiin.

3

Viestintä sähköissä kanavissa -pilottiryhmän tavoitteena on kertoa olemassa olosta ja tuoda toimintaa näkyvämmäksi. Kokeilussa oli jo luotu Facebook-ryhmä, mutta ryhmä oli suljettu eikä avoin. Päädyttiin kuitenkin siirtämään viestintä sähköisissä verkostoissa avoimeen Facebook-ryhmään nimeltä Hämeen työelämän kehittäjät. Tarkoituksena on, että kehittäjät liittyvät itse mukaan ja kutsuvat sen jälkeen myös kaverinsa mukaan kehittämään. Hämeen työelämän kehittäjille aiotaan luoda myös oma tunniste (#). Facebook-ryhmän lisäksi pohdittiin Twitter-tiliä ja eri verkkosivujen tehokkaampaa hyödyntämistä.

Pyöreän pöydän ritareiden ideana oli mahdollistaa työelämän kysymysten nostamisen pöydälle ja niistä keskustelun. Pyöreän pöydän ritarit eivät päässet kokeilussaan kovin pitkälle. Jos Pyöreän pöydän ritareita kuitenkin päädytään viemään eteenpäin, tarvitsee tavoite selkeyttää ja toteuttaa aikataulutettu pilotointi.

Työelämäverkostojen rakenteellinen kehittäminen oli tapahtunut kahtena eri työpajana Hämeessä ja Etelä-Savossa. Työpajoissa mietittiin, miltä tulevaisuudessa työelämäverkostot näyttäisi. Kummassakin työpajassa toisistaan tietämättä oli olleet samanlaiset ajatukset tulevaisuuden työelämäverkostoista, mm. työelämäverkostot olisivat maakuntakohtaisia, mutta maakunnat keskustelisivat myös keskenään. Kokeilulla on seuraava työpaja Kaakkois-Suomessa 25.10. Hämeeseen järjestetään myös lisätyöpaja loppuvuonna, jonne kaikki halukkaat kutsutaan mukaan.

Seuraava Hämeen työelämän kehittäjien verkostotyöpaja sovittiin pidettävän joulukuussa 2016 tai tammikuussa 2017. Seuraavassa verkostotyöpajassa sovittiin käyvän läpi palautetta kokeiluista ja niiden vaikutuksesta toimintaan. Myös keväällä 2017 tulee olemaan verkostotyöpaja, jossa jaetaan kokemuksia kokeiluista ja jatketaan toimintaa.

teksti ja kuvat: Janita Onnelainen

FacebookTwitterGoogle+LinkedInWhatsAppJaa tämä sivu

Hankkeessa mukana

untitled
Powered by Neloskerros.
Copyrights © Hyvän työelämän ääni.